Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Οταν δεν πηγαίνανε καλά οι δουλειές δεν αλλάζαμε τα έπιπλα,τις πουτάνες αλλάζαμε